Tag: nước ngọt

Nước có gaz gây ra tính hung hăng ở trẻ

Trong một nghiên cứu với những em điển hình về những hành vi trên,  kể cả ở mức độ luôn luôn mang theo vũ khí trong người (dao, súng lục), họ nhận thấy trong số nhiều yếu tố, có tỷ