Tag: Nước trái cây dinh dưỡng

Nước trái cây dinh dưỡng G3 Juic – Nuskin

Đối tượng sử dụng: G3 là một chế độ ăn uống hoàn hảo và giàu trái cây tươi, rau quả, có thể kết hợp với chế độ tập thể dục thường xuyên, và dùng LifePak ® để có hiệu quả