Tag: sữa gián

Tìm thấy chất dinh dưỡng trong… sữa gián

Đa số các loài gián không tiết ra sữa. Gián cánh cứng Thái Bình Dương (Diploptera punctata) là loài duy nhất đẻ con và có thể sản sinh sữa chứa tinh thể protein cho con non ăn. Một tinh thể